S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Feidiás v Eleusíně: mýtus, rituál a symbol v Periklově době

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá vztah tzv. Eleusínského reliéfu k jeho architektonickému arituálnímu kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten