Publikace

Umění, peníze a teorie. Vídeňská výstava El Greka

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten