S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Cordium Penetrativa : An Essay on Iconoclasm and Image Worship around the Year 1400

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten