S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Matematika - Přijímací zkoušky na ČVUT

RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D.

Tato kniha je databází příkladů ze středoškolské matematiky. Z této knihy jsou vybírány příklady k přijímacím zkouškám z matematiky na ČVUT v Praze. Přijímací zkoušky jsou ve formě testů. Každá kapitola knihy obsahuje základní pojmy, řešené příklady a příklady na procvičení. V poslední kapitole jsou ukázkové testy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten