S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Současnost postavená na konvergenci stojí na počátku nové éry interpretace architektury: autonomního sestavování a plánování. Během několika posledních let přinutilo spojení digitální fabrikace a robotických technik architekty a konstruktéry navrhovat velmi kustomizované struktury nestandartních staveb. Tyto procesy byly z velké části limitované měřítkem, zaměřením a především zeshora objednanou fabrikací. Autonomní plánování postavené na principu zespoda fungující technice je příslibem velké měřítkové diferenciace, adaptability a potenciálu rozvoje rozmanitých procesů plánování. Architekti a designéři jsou díky pokroku v poznání fungování živých organismů, pokročilých systémů, struktur a materiálů schopni za pomoci fyzikálních simulací plánovat na míru zespoda nahoru nejen individuálně kustomizované struktury, ale i robotické stavební systémy na principu decentralizovaného sebesestavování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten