S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Chytré materiály V.: Tato část se zabývá chytrými vodiči, materiály pohlcujícími světlo a polovodiči.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten