S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

V minulém století došlo k velkému rozkvětu ve vývoji mateiálů s potenciálem použití v textilním průmyslu, které pak měly rostoucí vliv na architekturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten