Publikace

Ateliér Glass/Freeform Architecture

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Téma: Architektura studentů. Prezentace studentských prací ateliéru za rok 2005-2006.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten