S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Lehké fasádní pláště

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Lehké fasádní pláště

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten