S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ateliér Glass/Freeform Architecture, FA ČVUT

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

V rámci textu jsou prezentovány názory vedoucího ateliéru M. Floriána a představeny některé studentské projekty ateliéru za rok 2004/2005.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten