Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Ateliér Glass/Freeform Architecture, FA ČVUT

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

V rámci textu jsou prezentovány názory vedoucího ateliéru M. Floriána a představeny některé studentské projekty ateliéru za rok 2004/2005.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten