Publikace

Ateliér Glass/Freeform Architecture, FA ČVUT

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

V rámci textu jsou prezentovány názory vedoucího ateliéru M. Floriána a představeny některé studentské projekty ateliéru za rok 2004/2005.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten