Publikace

Budova Renza Piana na Postupimském náměstí. Transparentní dvouplášťová keramická fasáda

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten