Publikace

Postupimské náměstí, Berlín, Tři nové budovy, ateliér R. Rogerse

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten