S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Polyfunkční domy - integrace bydlení se zařízeními občanského vybavení ve společném objektu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten