Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Lidé

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Pedagog na ČVUT od roku 1995, jako odborný asistent na ústavu Stavitelství I Fakulty architektury. Zprvu se podílel na výuce předmětů PS3 a PS4 týkajících se hydroizolační ochrany budov, později se stal garantem výuky ve cvičeních PS1 a PS2. V těchto předmětech zabezpečoval až 8 přednášek zaměřených na podlažní stavby skeletové a konstrukce halové. V praxi se věnuje projektové a poradenské činnosti v investiční výstavbě pro objekty pozemního stavitelství. Od roku 1993 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.