S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Pedagog na ČVUT od roku 1995, jako odborný asistent na ústavu Stavitelství I Fakulty architektury. Zprvu se podílel na výuce předmětů PS3 a PS4 týkajících se hydroizolační ochrany budov, později se stal garantem výuky ve cvičeních PS1 a PS2. V těchto předmětech zabezpečoval až 8 přednášek zaměřených na podlažní stavby skeletové a konstrukce halové. V praxi se věnuje projektové a poradenské činnosti v investiční výstavbě pro objekty pozemního stavitelství. Od roku 1993 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Polyfunkční bytový dům, Kladno, Floriánská ulice, realizace rok 2006. 18 bytů, 4 prostory pro obchody či služby, 387 m2 kancelářských ploch, podzemní garáže, technické vybavení

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.