S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vědecký seminář s mezinárodní účastí: Konstrukce a architektura technické a výtvarné determinanty architektonické tvorby ve vzájemném vztahu. Metodika a obsah výuky technických předmětů ve strukturovaném studiu a ve vztahu k EU

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten