S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Z obsahu odborných časopisů

Mgr. Blanka Kynčlová

Monitoring českých architektonických časopisů: Architekt, Stavba, Era a další

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten