Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Kulturní centrum Balthasara Neumanna

Janotová Veronika

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby kulturního centra v historickém jádru města Cheb. Kulturní centrum bude obsahovat několik provozů – galerii, knihovnu, sál nebo kavárnu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.