S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2010)

Mgr. Blanka Kynčlová

Bibliografie článků o problematice památkové péče ve středočeském regionu vydaných v průběhu roku 2010

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten