S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architekti-pedagogové jsou špičkami v oboru.

Mgr. Blanka Kynčlová, prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Architekti-pedagogové jsou špičkami v oboru. Aktivity Fakulty architektury ČVUT r. 2008

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten