S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Příspěvek se zabývá problematikou výuky architektonického navrhování v prvním ročníku studia. Zamýšlí se nad pojmem základy, o jejich významu v dnešní době, o potřebě je znovu definovat a explicitně učit. Na příkladech vybraných škol ukazuje stručně vývoj výuky navrhování od počátku 19. století. Zvláštní pozornost je věnována vývoji předmětu ZAN na FA ČVUT v období od roku 1995 do současnosti. V závěru je předloženo několik východisek pro další směřování předmětu a uvedena klíčová slova – základy pro první a druhý semestr výuky. Základy prvního semestru: vnímání, tvarové a kompoziční zákony, duální polarity, míra, rozměr, poměr, měřítko, proporce, rastr, modul, struktura, vymezení prostoru, konstrukce, světlo/stín. Základy druhého semestru: zadání, analýza, koncept, mapové podklady, kontext, místo, parcela, schwarzplan, zastavěnost, objem, silueta, konstrukční systém, osvětlení, fasáda, otvory, vstup, materiál, barva.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten