S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Základy architektonického navrhování

doc. Ing. Michaela Brožová

Současné architektonické školství využívá nejnovější poznatky a progresivní technologie, avšak úvod do architektonického navrhování zůstává stejně obtížný jako v dobách minulých a vyžaduje nemalé úsilí pedagogů i studentů. Předkládaná publikace, na Fakultě architektury ČVUT v Praze první tohoto druhu, představuje výsledky práce dvaceti ateliérů v předmětu Základy architektonického navrhování, v letním semestru akademického roku 2009/10. Přestože náplně jednotlivých ateliérů i metody práce pedagogů jsou různé, smyslem publikace je podpořit jejich vzájemnou konvergenci a úsilí o iniciaci, motivaci a inspiraci studentů oboru architektury. Publikace obsahuje bohatou fotografickou dokumentaci studentských projektů (plány, kresby, vizualizace a modely).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten