S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Pražské pasáže - Prager Passagen

doc. Ing. Michaela Brožová

Pražské pasáže - Prager Passagen - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech projekty a plány

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten