Publikace

Pražské pasáže - Prager Passagen

doc. Ing. Michaela Brožová

Pražské pasáže - Prager Passagen - rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech projekty a plány

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten