Publikace

Člověk a město v simulačních modelech

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Přicházející éra velkých dat naznačuje velký potenciál pro empirický výzkum měst a městských regionů a pro jejich plánování a řízení založené na datech. Mikrosimulační modely se mohou stát jedním z nástrojů, které umožní z obrovského množství dat získávat smysluplné informace a nové znalosti. Tím mohou napomoci osvícené správě měst (smart government).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten