S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Individuální bydlení / Koordinovaná výstavba – jen zdánlivý protimluv

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Úvodní kapitola knihy věnuje pozornost koordinované výstavbě individuálního bydlení - do jaké míry koordinace výstavby a plánování omezuje individualitu, jaké jsou rozumné limity individualizace a jaký je vztah těchto otázek k čitelnnosti a udržitelnosti prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten