S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Tvorba a vnímání míst

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Článek se zabývá problematikou tvorby míst z hlediska jejich vnímání náhodnými i trvalými uživateli - chodci, obyvateli, pracujícími atd. Jak tvořit místa tak, aby byla vnímána příjemně a pozitivně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten