S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

O našich městech na počátku devadesátých let.

prof. Ing. arch. Michal Kohout, prof. Ing. arch. Roman Koucký

Text členů skupiny zlatí orli o našich městech na počátku devadesátých let. Město je živý organizmus, který se nedá do detailu naplánovat. Jednotlivé prvky tohto organismu: domy, ulice náměstí a čtvrti mají určité společné charakteristiky, které spoludefinují veřejný a soukromný prostor. Výsledný obraz sídla je pak zároveň výrazem toho, je- li společnost sama zdravá a dostatečně celistvá.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten