S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Morfologie a adaptabilita pražských sídlišť

prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Filip Tittl

Článek analyzuje prostorovou organizaci systémů zástavby pražských sídlišť a popisuje základní problémy těchto struktur ve vztahu k čitelnosti prostředí a jeho budoucí adaptabilitě: sídliště nepředstavují na rozdíl od tradičního města otevřený systém hierarchicky uspořádaných prvků (tkáň), kde lze do značné míry jednotlivé prvky soustavy – především ty na nižších stupních hierarchie – dle potřeby obměňovat, aniž by tím nějak výrazně utrpěl charakter či identita hierarchicky vyšších prvků (ulic, náměstí, eventuelně lokalit a čtvrtí). Absence snadno čitelné organizace pak působí problémy při rozhodování na každodenní úrovni, při správě území i pro nové investiční vstupy. každá rutinní operace v území se tak stává vysoce náročným koncepčním úkolem. Druhá část článku představuje základní morfologickou taxonomii pražských sídlišť. Široká škála navzájem velmi odlišných morfologických typů je systematizována do šesti základních kategorií.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten