S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rekonstrukce a dostavba sklářské školy v Železném Brodě

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Autorská zpráva a dokumentační článek k realizaci stavby sklářské školy v Železném Brodě. Součástí článku jsou i vizualizace a podrobný popis použitých technologií.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten