S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Praha, architektura XX. století, V. Šlapeta - M.Kohout - s.Templ, Zlatý řez Praha 1996

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten