Publikace

Praha, architektura XX. století, V. Šlapeta - M.Kohout - s.Templ, Zlatý řez Praha 1996

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten