Publikace

Trojský most je silniční a tramvajový most přes Vltavu v Praze. Je to síťový obloukový most s dolní mostovkou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten