Závěrečné práce

Dostavba domovního bloku v Novém Jičíně

Bc. Ondřej Vrána

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo doplnit kompozici porušeného bloku při ulici Bezručova v Novém Jičíně. Převazující je bytová funkce s ojedinělou komernční plochou v parteru. Jedna z budov je určena pro potřeby skautského klubu. Významnou součástí projektu je návrh vnitřní zahrady. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.