S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Zločiny proti městskosti (I)

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Výzvu Zločiny proti městskosti přednesl Roman Koucký na setkání architektů v Mánesu 1.4.1993 v Praze. Autor v ní radikalizuje slovník svých předchozích textů i veřejných vystoupení. Řeč adresovaná architektonické komunitě i mimo její rámcebyla poprvé otištěna v časopise Architekt, 1993, roč. 39, č.13, s.1.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten