Publikace

Bojíme se udělat krok dopředu

prof. Ing. arch. Roman Koucký

S architektem Romanem Kouckým o recyklování města, kráse v plánování, poslání kreátora a nastupující generaci "0"

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten