S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Bojíme se udělat krok dopředu

prof. Ing. arch. Roman Koucký

S architektem Romanem Kouckým o recyklování města, kráse v plánování, poslání kreátora a nastupující generaci "0"

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten