Výstava ateliérových prací

Anotace

Dům se nachází na nejklidnější ulici Karlína, zároveň ale patří i Žižkovu. Na severu máme mladý a rychle rozvíjející Karlín, na Jihu - zelený velkolepý Vítkov, který dává místu svoji nezaměnitelnou atmosféru. Cílem projektu bylo nejen navrhnout kvalitní a klidné bydlení v aktivní části města, ale i vytvořit novou rychlou cestu mezi dvěma čtvrtěmi, která by přilákala lidi k procházkám a oživila život v lokalitě. Hmota objektu vychází z místní zástavby a měřítka i objemu okolních budov, na které prostorově navazuje. V projektu je celkem 14 bytových jednotek, soukromá posilovna a společná 3-zónová terasa se skleníkem. V parteru je umístěna kavárna s možným výstupem a letním posezením na nově vytvořeném veřejném prostoru před tunelem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.