S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

text se zabývá soutěžním návrhem na přestavbu města Plzně, který získal 2. místo v soutěži

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten