Publikace

text se zabývá soutěžním návrhem na přestavbu města Plzně, který získal 2. místo v soutěži

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten