S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Elementární urbanismus - kniha 2.1

prof. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová

Soubor dvou knih známého architekta věnovaných modernímu urbanismu. Je knihou s pokusem o globální nazírání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten