Publikace

Elementární urbanismus - kniha 2.1

prof. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová

Soubor dvou knih známého architekta věnovaných modernímu urbanismu. Je knihou s pokusem o globální nazírání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten