Publikace

Rozhranie medzi mestom a krajinou

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Projekt parkových úprav, Sokolov

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten