S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dlouhý most, České Budějovice

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Zvláštní číslo časopisu, Cena Miese Van Der Rohe

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten