Publikace

Dlouhý most, České Budějovice

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Zvláštní číslo časopisu, Cena Miese Van Der Rohe

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten