S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Bytový dům Labutí, Šternberk

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Realizace bytového domu, Šternberk

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten