Publikace

Fárův dům Slavonice

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Rekonstrukce renesančního domu, Slavonice

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten