S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Každý obytný dům má mít rovnou střechu

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Rozhovor s Romanem Kouckým

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten