Publikace

Každý obytný dům má mít rovnou střechu

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Rozhovor s Romanem Kouckým

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten