S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jedině otázky nám mohou dát odpovědi

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten