Publikace

Úprava povrchů Náměstí Republiky v Praze

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

publikovaný projekt - 2.kolo - vybraný návrh

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten