Publikace

Vize, město - velikost a slabý urbanismus

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten