Závěrečné práce

Letní scéna Houštka

Šmíd David

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Téma bakalářské práce jsem zaměřil na areál letního kina a přilehlého veřejného prostoru v Lesoparku Houštka ve Staré Boleslavi. Cílem práce je zpřesnění studie z letního semestru 2020 do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby. Projekt popisuje jak nejlépe renovovat stávající objekty, do kterých zatéká a postupně podléhají devastaci. Je nutná celková rekonstrukce hlediště, povrchů a technického zázemí areálu. Dále se zaměřuji na přetvoření vstupů, parkovacích stání, redukci okolní zeleně, nakládání s dešťovou vodou a celkovému zlepšení stávajícího stavu, který nevyhovuje dnešním potřebám doby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.