S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Neprůhledný systém je špatný

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten