S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Hospodářský dvůr arcidiecézního muzea v Olomouci

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Hospodářský dvůr arcidiecézního muzea v Olomouci, rozbor, úpravy a současný stav v souvislostech

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten