Publikace

Kostel v proluce - oponentní posudek diplomního projektu

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten