S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dům s oknem v Mnichovicích u Prahy

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Bytová stavba

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten