Publikace

Proměny konstrukcí, technologií

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten